Middeleeuwen

Wat de aarde bewaarde

Veel mooie vondsten in Rijssen zijn door de jaren heen verdwenen of verloren gegaan. Maar sommige voorwerpen zijn bewaard gebleven, met name door het leem dat zich in de Rijssense grond bevond. Hierdoor is het ook duidelijk dat hier nog voor onze jaartelling zich een rijke geschiedenis afspeelde. Een aantal eeuwenoude vondsten kun je nu bezichtigen in het Rijssens Museum

Opgegraven urn
De oude bewoners van Twente

Twente bestond vroeger door de arbeid van jagen en verzamelen. Deze bewoners leefden van rendieren, vissen, eetbare planten, zaden en bessen die hier allemaal in de omgeving te vinden waren. Hiervoor hadden ze de juiste gereedschappen nodig, waarvan nog wat bewaard is gebleven. Denk aan speren, pijlpunten en bijlen. Deze zijn tegenwoordig tentoongesteld in het keldergewelf van ‘De Oosterhof’ in Rijssen. Rond het jaar 2000 voor Christus leerde men hoe je brons kunt bewerken, tot  bijvoorbeeld een bijl. Na een tijd, ongeveer 1000 jaar v. Chr., werd het brons vervangen door ijzer. 

In het keldergewelf zijn er ook uit die tijd, ook wel de ‘Midden IJzertijd’ (ongeveer 400 v. Chr.), vondsten te bezichtigen, zoals twee klokbekers uit de Klokbekercultuur. 

Nieuwe Tilburgsche Courant 27-03-1914.

Rond het begin van onze jaartelling was Rijssen naar vermoeden een Romeinse nederzetting. In de negentiende eeuw werden vondsten gedaan die dit vermoeden bevestigden. Naast urnen vond men o.a. stenen bijlen, armbanden en munten. Deze munten stammen uit de tijd van de keizers Commodus, Jovianus en Vespasianus (69-79 na Chr.). 

Ook schijnt de loop van de Regge vroeger anders te zijn geweest dan nu, waardoor er nieuwe ontdekkingen zijn gedaan. De ‘Nieuwe Tilburgsche Courant’ schreef over de vondst van o.a. ‘eenige urnen’ die beenderen bevatten.

Restanten gevonden op de Bevervoorde

Rond de millenniumwisseling werd de parkeerplaats aan de Bevervoorde heringericht. Daar vond men funderingsresten, vermoedelijk van het slot Bevervoorde of van de boerderij ‘De Krans’. Van welk van deze gebouwen de funderingsresten daadwerkelijk zijn, is nog onduidelijk volgens deskundigen. 

Ook zijn hier resten gevonden van een waterput, waarvan een aantal onderdelen ook tentoongesteld is in de kelder van het Rijssens Museum. 

Onderzoek op de Bevervoorde.