Begraven door de eeuwen heen

Middeleeuwen

Veel mooie vondsten zijn door de jaren heen verdwenen of verloren gegaan. Maar sommige voorwerpen zijn bewaard gebleven, met name door het leem dat zich in de Rijssense grond bevond. Hierdoor is het ook duidelijk dat zich hier – nog voor onze jaartelling – een rijke geschiedenis afspeelde. Een aantal eeuwenoude vondsten kun je nu bezichtigen in het Rijssens Museum

Noaberplich

In Rijssen was de zogeheten ‘noaberplich’ vanzelfsprekend. Buren konden op elkaar rekenen in voor-, maar vooral in tegenspoed. Dat betekende o.a. dat buren (de ‘noabers’) een grote rol speelden bij de begrafenis van iemand uit de buurt. In 1927 werd de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ opgericht, maar dat veranderde niets aan de rol van de noabers.

Symbolen

Van oudsher worden op graven symbolen gebruikt, ook op de oude begraafplaats. De betekenis van een aantal symbolen hebben we voor u nader omschreven.