Bronnen

De schrijversgroep Stichting Historisch Erfgoed Rijssen en de boeken: 

  • Canon van Rijssen
  • Vensters op Rijssen 1 en 2
  • Bevrijdingskroniek 1 en 2
  • “Kiek toch’s”  van Dick Smit  

De archieven van:

Rijssens Museum

Werkgroep Heemkunde Rijssens Museum

Gerrit ten Wolthuis

Dick Poortman

Dick Smit

Ga voor meer informatie over stamboomonderzoek naar wiewaswie.nl.