Restauratie begraafplaats

De gemeenteraad van Rijssen-Holten ging geruime tijd geleden al akkoord met een plan om de Oude Begraafplaats weer in oude luister te herstellen. Doel is de monumentale status van deze historische begraafplaats te versterken en te bewaren. De begraafplaats kende in betere tijden een duidelijke padenstructuur, rode beuken aan de randen, heggen en andere begroeiing tussen de verschillende vakken. In economisch slechtere tijden zijn de paden ingezaaid met gras, zodat het onderhoud minder arbeidsintensief en dus ook goedkoper was. Gevolg was wel dat het aanzien van de begraafplaats steeds minder belevingswaarde kreeg. Om verder verval tegen te gaan, is een herstelplan gemaakt dat voorziet in de terugkeer van de padenstructuur. De begraafplaats wordt voorzien van nieuwe beplanting, vervallen grafmonumenten zullen worden hersteld en de begraafplaats krijgt ook de functie van een stadspark waar in alle rust gewandeld kan worden. In de achtermuur wordt een doorgang gemaakt, zodat de wandelaar na een tocht over de begraafplaats niet terug hoeft te lopen naar het grote ingangshek.

Het uitblijven van de start van de werkzaamheden had te maken met voorbereidende werkzaamheden, zoals de vergunningsprocedure en de aanbesteding. Inmiddels zijn vrijwilligers bezig met het schoonmaken van alle graven en worden de paden in ere hersteld. 
Meer informatie:  'Plan voor Instandhouding en ontwikkeling van de oude begraafplaats aan de Lentfersweg in Rijssen'.